WYSZUKIWARKA
Powódź
Michał Urbaś | 2009-11-24 14:47:02

Wezbraniem nazywa się każde podniesienie stanu wody bez względu na jego wielkość.

Powódź jest to wezbranie, podczas którego woda po przekroczeniu lini brzegowej lub korony wałów ochronnych  zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne, a przez to powoduje zniszczenia mienia i straty finansowe.

Przyczyny powodzi:

 • opadowa - powstająca w wyniku dłigotrwałych opadów (3-5 dni) oraz w wyniku któtkotrwałych o charakerze intensywnym, 
 • roztopowa - powstają w skutek gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej,
 • zatorowa - powstają w wyniku zablokowania koryta rzeki różnymi formami lodowymi lub niesionymi przez nurt rzeki drzewami i innymi przedmiotami.

W gminie zdecydowanie przeważają wezbrania opadowe, których przyczyną są intensywne opdadu deszczu. Wezbrania te na ogół występują od maja do września, szczególnie w miesiącach letnich: czerwcu, lipcu i sierpniu.

Przed wystąpieniem powodzi: 

 •  Poznaj podstawowe pojęcia związane z powodzią:
  • pogotowie powodziowe - wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i według prognoz będzie się podnosić;
  • alarm powodziowy - ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego lub go przekroczył, a prognozy przewidują dalszy jego wzrost.
 • Nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem ze strony pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego.
 • Dowiedz się w urzędzie gminy czy:
  • mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowy), jeśli tak to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,
  • będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe),
  • w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie prowadził, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia,
 • Ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli częściowo zrekompensować  straty nią spowodowane,
 • Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrzyć się w przydatny sprzęt:
  • latarki, radioodbiornik bateryjny, zapasowe baterie;
  • inne źródła światła;
  • butle gazowe i kuchenki turystyczne;
  • naładuj baterie w telefonach komórkowych.
 • Przygotuj się aby być samowystarczalny przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.
 • Poproś krewnych lub znajomych , zamieszkujących na terenach bezpiecznych aby służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy jej członkowie znają adresy telefony osób kontaktowych.
 • Naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu, a także jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.
 • Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu uniknięcia cofania się wody z systemu kanalizacyjnego oraz systemu drenażowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.
 • Zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia plastikowa,)

W czasie zagrożenia powodzią:

 • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
 • W przypadku zagrożenia natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny.
 • Jeśli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj też o swoich zwierzętach.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe rzeczy na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwoli.
 • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym zdezynfekowaniu ich odpowiednimi płynami.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeśli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
 • Jeśli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych - POMAGAJ!
 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu.
 • Dobrze mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np:
  Kolor BIAŁY - potrzeba ewakuacji,
  Kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody,
  Kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej.
 • Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych. Zaoszczędzisz baterie i nie będziesz obciążał sieci, która będzie potrzebna dla służb ratunkowych.

Po powodzi:

 • Jak najdłużej zostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 • Bądź ostrożny gdy wjeżdżasz na teren dotknięty powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu czy innego pojazdu.
 • Jeśli musisz przejechać przez rozlewisko otwórz okna i rób to bardzo powoli, gdyż droga może być rozmyta. Nigdy nie przejeżdżaj  przez wodę płynącą. Nawet niewielki nurt wody potrafi porwać samochód.
 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 • Pamiętaj o wspomożeniu sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych dzieciach.
 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelnościach rurociągu gazowego lub innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować , gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąknęły wodami powodziowymi.
 • Sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki i sufity.
 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo - 1/3 pierwotnego poziomu dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentu.
 • Dopilnuj, aby instalacje domowe, elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.

opracowano na podstawie
publikacji pt.: "Zagrożenia w województwie Śląskim"

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij