WYSZUKIWARKA
Pożar
Michał Urbaś | 2009-11-24 14:47:26

W gminie istnieje zagrożenie pożarowe, wynikające z  występowania dużego  kompleksu leśnego szczególnie w południowej jej części.  

Zagrożenie tego typu wiąże się głównie z przyczynami ich powstawania, do których należy zaliczyć:

 • nieostrożność osób dorosłych prowadzących remonty z użyciem ognia otwartego (np. prace spawalnicze); a
 • warie techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych;
 • podpalenia celowe przez osoby psychicznie chore lub dzieci;
 • wywołane siłami natury np. od uderzeń piorunem;
 • długotrwałe susze szczególnie w okresach letnich na terenach leśnych i upraw rolnych;
 • wypalanie traw i ściernisk przez rolników w okresach jesiennych;

Nie dopuść do powstania pożaru:

 • Ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel).
 • Nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania.
 • Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, urządzenia i instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne.
 • Nie przeciążaj sieci elektrycznej - korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
 • Nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów.
 • Nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów.
 • Nie pozostawiaj bez dozoru pracujących komputerów, termowentylatorów i innych urządzeń chłodzonych powietrzem.
 • Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty, itp., ponieważ można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku.
 • Zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim.
 • Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia.
 • Naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.

W czasie powstania pożaru:

 • Zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia.
 • Wezwij Straż Pożarną.
 • Przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym, a w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia.
 • Jeśli ubranie pali się na tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.
 • Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą, gdyż mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
 • Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
 • Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
 • Gdy pożar i swąd dymu obudzi cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe).
 • Jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc.
 • Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze.
 • Dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne.
 • Opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników.

Po pożarze:

 • Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp.
 • Dachy i stropy mogą być osłabione i wymagać naprawy.
 • Gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do gminy lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych.
 • Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów, a jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem, wezwij właściciela.
 • Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym.
 • Jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową skrzynię nie próbuj jej otwierać, może ona utrzymywać wysoką temperaturę przez wiele godzin.
 • Jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny i musisz opuścić dom:
  • o poproś Policję, Straż Miejską o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności;
  • o zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową;
  • o poinformuj przyjaciół, krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pracodawcę, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania.

opracowano na podstawie
publikacji pt.: "Zagrożenia w województwie Śląskim"

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij